03_stol_under

03_stol_under

Restaurering av fotölj - Under
Omklädning av fotöljen pågår.


< home >