02_jultrad

02_jultrad

Kruka
Julträd i silver med glaskulor och belysning.


< home >